Žemės sklypo Naikių g. 16, Mažeikiuose, detaliojo plano koregavimas.

Žemės sklypo, kadastro Nr. 6130/0011:364, Naikių g. 16, Mažeikiuose, detaliojo plano koregavimas.

Top