Žemės sklypų Vyžių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detalusis planas – vėjo jėgainių statybai.

Žemės sklypų, kadastro Nr. 8820/0012:213 ir Nr. 8820/0012:214, Vyžių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detalusis planas – vėjo jėgainių statybai.

Top